Редакційна політика

Галузь та проблематика

Педагогічні науки. Програмні цілі (основні напрямки) або тематична спрямованость: публікації результатів сучасних теоретичних та експерементальних досліджень в галузі педагогіка та історії педагогіки; здійснених автором із зазначених проблем; розкриття педагогічного, психологічного, історико-соціального аспектів, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблематики і допомагають вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства, педагогіки; резенції на наукові праці.

 

Політика розділів

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ