Інформація про автора

Janicka-Panek, Teresa

  • № 133 - ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
    METODOLOGIA PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ - JEJ SWOISTOŚĆ, UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE IEDUKACYJNE
    Анотація  PDF