Про журнал

Галузь та проблематика

Педагогічні науки. Програмні цілі (основні напрямки) або тематична спрямованость: публікації результатів сучасних теоретичних та експерементальних досліджень в галузі педагогіка та історії педагогіки; здійснених автором із зазначених проблем; розкриття педагогічного, психологічного, історико-соціального аспектів, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблематики і допомагають вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства, педагогіки; резенції на наукові праці.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних та історичних наук.