Поточний номер

№ 151
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних наук.

Опубліковано: 2021-10-28

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Переглянути всі випуски

Наукові записки засновано у 1939 році Київським державним педагогічним інститутом О. М. Горького (нині УДУ імені Михайла Драгоманова).

Український державний університет імені Михайла Драгоманова – державний заклад вищої освіти IV рівня акредитації з понад 190-річною науковою й освітньою традицією. Упродовж своєї історії університет утвердився на високому міжнародному рівні як європейський вищий навчальний заклад. На сьогодні університет співпрацює із сотнею університетів у 50 країнах світу.

Університет посів 18 місце в національному рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП – 200 Україна» 2017 року.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова є активним суб’єктом європейського освітнього простору. Свідченням міжнародного визнання університету є прийняття закладу індивідуальним членом Європейської Асоціації університетів, Міжнародної Асоціації університетів, Євроазійської Асоціації університетів, а також обрання ректора університету президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

Видання « Наукові записки » (Серія педагогічні науки) включено до переліку наукових фахових видань із педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 р., додаток 8).

У збірнику розглядаються результати теоретичних досліджень та експериментальної роботи з питань педагогічної науки; подано розкриття педагогічних, психологічних і соціальних аспектів, які зумовлюють актуалізацію поставленої проблеми та допоможуть вирішувати її на сучасному етапі розвитку освіти.

У виданні публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із педагогічних наук.

Редакція НАУКОВИХ ЗАПИСОК запрошує долучитися до колективу авторів та зробити свій внесок у розвиток наукової думки України.

Витяг з Реєстру суб’єктів у сфері медіа – реєстрантів. Індикатор медіа – R30-01414 від 09.10.2023 р.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.

Рік заснування: 1939.

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, словацька, угорська французька, чеська.

Засновник: Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у цифровому репозитарії в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова.