Редакційний штат

Головний редактор

М. М. Марусинець, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

M. M. Marusynets

Редакційна колегія

В. В. Борисов, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики навчання, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;

V. Borysov

І. В. Гевко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

I. Hevko

Є. А. Захаріна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання, Класичний приватний університет;

Ye. Zakharina

О. П. Кивлюк, кандидат педагогічних наук, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

O. Kyvliuk

Л. Л. Макаренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

L. Makarenko

Л. В. Савенкова, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем і технологій, директор Наукової бібліотеки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

L. Savenkova

І. М. Смирнова, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія;

I. Smyrnova

В. М. Слабко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри освіти дорослих, д.п.н., професор, Ukraine

V. Slabko

О. П. Хижна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування , Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

O. Khyzhna

Фабіан Андрушкевич, доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет, Польща;

Fabian Andrushkevych

Конрад Яновський, PhD, ректор, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, Польща;

Konrad Janowski

Ірена Мудрецька, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти, Опольський університет, Польща.

Irena Mudrecka

С. М. Яшанов, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

S. Yashanov