Редакційний штат

Головний редактор

Л. Л. Макаренко , доктор педагогічних наук, професор, 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
L. Makarenko

Редакційна колегія :

В. В. Борисов, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методик навчання, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
V. Borysov

І. В. Гевко, доктор педагогічних наук, професор, проректор  з навчально-методичної роботи, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
I. Hevko

Н. М. Дем'яненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; 
N. Dem'yanenko 

Т. А. Жижко, доктор філософських наук (кандидат педагогічних), професор,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; 
T. A. Zhizhko

Є. А. Захаріна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання, Класичний приватний університет;
Ye. Zakharina

О. П. Кивлюк, кандидат педагогічних наук, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
O. Kyvliuk

А. Г. Кононенко, кандидат педагогічних наук, доцент,
Інститут професійно-технічної освіти
A. Kononenko

Н. М. Рідей, доктор педагогічних наук, професор,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
N. Ridei

Л. В. Савенкова, кандидат педагогічних наук,  доцент,
директор Наукової бібліотеки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
L. Savenkova

В. М. Слабко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
V. Slabko

І. М. Смирнова, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія;
I. Smyrnova

О. П. Хижна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування , Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
O. Khyzhna

Фабіан Андрушкевич, доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет, Польща;
Fabian Andrushkevych

Конрад Яновський, PhD, ректор, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, Польща;
Konrad Janowski

Ірена Мудрецька, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти, Опольський університет, Польща
Irena Mudrecka

С. М. Яшанов, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
S. Yashanov