Редакційний штат

Головний редактор

Л. Л. Макаренко, доктор педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Редакційна колегія:

В. П. Андрущенко, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, ректор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (шеф-редактор)

Андрушкевич Фабіан, доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет, Польща

В. В. Борисов, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методик навчання, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

І. В. Гевко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Т. А. Жижко, доктор філософських наук (кандидат педагогічних), професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Конрад Яновський, PhD, ректор, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, Польща

А. Г. Кононенко, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут професійно-технічної освіти

М. С. Корець, доктор педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Л. А. Ткаченко, кандидат педагогічних наук, доцент, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (відповідальний секретар)

Ірена Мудрецька, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти, Опольський університет, Польща

О. С. Падалка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Міжнародного європейського університету

Л. В. Савенкова, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Національний педагогічний Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

В. М. Слабко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (відповідальний редактор)

І. М. Смирнова, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія

О. М. Торубара, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

О. П. Хижна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування , Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Ю. В. Шпильовий, кандидат педагогічних наук, доцент, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова 

С. М. Яшанов, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова