ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.02

Ключові слова:

модернізація, професійна підготовка, вища школа, компетентність, комунікативна компетентність, фахівці сфери туризму, загальнокультурна компетентність, структура загальнокультурної компетентності

Анотація

Результати проведеного педагогічного дослідження розкривають одну з найбільш актуальних у сучасній вищій школі України проблем, яка стосується професійної підготовки фахівців сфери туризму, конкурентоздатних як на вітчизняному, так і на ще більш вимогливому світовому ринку праці. Мета нашого дослідження полягала в аналізі аспектів професійної, комунікативної та загальнокультурної компетентностей фахівців сфери туризму у процесі міжкультурної взаємодії.

Як наслідок, на основі вивчення й аналізу наукової літератури нами було: установлено, що загальнокультурна компетентність фахівця сфери туризму є важливим компонентом гуманітарної культури майбутнього фахівця сфери туризму; схарактеризовано трьох-компонентну структуру загальнокультурної компетентності, яка складається із когнітивного, ціннісно-орієнтаційного та комунікативно-діяльнісного компонентів.

У ході дослідження було представлено термінологічний апарат професійної компетентності. Так, поняття “загальна компетентність фахівців сфери туризму” – це здатність особистості до аналізу, синтезу, загальні знання, здатність до самостійного навчання, співпраці й комунікації, цілеспрямованість, лідерські риси, організованість і здатність до планування. Поряд із загальною компетентністю будь-якого фахівця, нами була виокремлена “компетентність професійна”, яка поєднує особливості, необхідні певні знання, досвід, особистісні якості притаманні певному виду діяльності. А також було визначено, що “професійно-комунікативна компетентність фахівців туристської індустрії” вимагає наявність комунікативно – важливих знань, умінь і певних якостей особистості.

Ми дійшли висновку, що одним із важливих завдань сьогодення є підготовка фахівців нового профілю з різнобічними та глибокими професійними знаннями і вміннями, здатних до постійного саморозвитку для здійснення продуктивного професійного спілкування у міжкультурному просторі.

Посилання

Artomov I. V., Vashchuk O. M. A Kontseptualni ta pravovi osnovy formuvannia Yevropeiskoho osvitnoho prostoru : navchalnyi posibnyk / za red. F. H. Vashchuka, V. I. Luhovoho. Uzhhorod : ZakDU, 2011. 435 s.

Bila O. O., Humennykova T. R., Kichuk Ya. V. Kompetentnist samorozvytku fakhivtsia: pedahohichni zasady formuvannia u vyshchii shkoli. Kyiv : IDHU, 2007. 236 s.

Halytska M. M. Deiaki aspekty formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii menedzheriv turyzmu u protsesi vyvchennia inozemnykh mov. Nauka i suchasnist : zb. naukov. prats NPU im. M. P. Drahomanova. Kyiv : Lohos, 2003. T. 41. S. 90-96.

Halytska M. M. Hotovnist do inshomovnoho spilkuvannia yak neobkhidna skladova protsesu vyvchennia inozemnykh mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh sfery turyzmu : zb. naukov. prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. Khmelnytskyi, 2004. № 29. Ch. II. S. 44-46.

Zubchevska S. Problema formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti u studentiv ahrarnoho koledzhu : zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. 2013. Ch. 2. S. 158-163.

Ziaziun I. Humanistychna stratehiia teorii i praktyky navchalnoho protsesu. Ridna shkola. 2000. № 8. S. 8-13.

Nychkalo N. H. Rozvytok profesiinoi osvity i navchannia v konteksti yevropeiskoi intehratsii. Pedahohika i psykholohiia. 2008. № 1. C. 57-61.

Pakhomova O. V. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv filolohichnykh dystsyplin u protsesi zahalnopedahohichnoi pidhotovky : dys. … stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 “Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity” / O. V. Pakhomova. Kryvyi Rih, 2011. 271 s.

Sinyakova M. G. Osnovnye podhody k opredeleniyu sushnosti obshekulturnoj kompetentnosti bakalavra menedzhmenta. Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. 2010. № 9. S. 24-25.

Troyanskaya S. L. Razvitie obshekulturnoj kompetentnosti studentov sredstvami muzejnoj pedagogiki: Na primere podgotovki budushih pedagogov : dis. kand. ped. nauk: spec. 13.00.01 “Obshaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya” / S. L. Troyanskaya. Izhevsk, 2004. 190 s.

Iablokov S. V. Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii: dys. na zdobuttia nauk.stupenia kand.ped.nauk: spets. 13.00.04 “Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity” / S. V. Yablokov. Vinnytsia, 2016. 298 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ