ФАХОВА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.09

Ключові слова:

курсант поліції, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення

Анотація

У статті проаналізовано, обґрунтовано та досліджено особливості фахової підготовки курсантів поліції до інформаційно-аналітичної діяльності як однієї з умов формування у них професійної зрілості. Систему інформаційного-аналітичного забезпечення діяльності курсантів поліції визначаємо як взаємозалежну та відповідним чином сформовану сукупність організаційних, організаційно-правових, інформаційних, методичних, програмно-технологічних компонентів, що забезпечує необхідну якість прийнятих рішень за рахунок раціонального використання інформаційних ресурсів та інформаційних технологій з поєднанням принципів проблемної орієнтації та програмно-цільової установки як відносно тематики інформаційного забезпечення, так і відносно вибірковості підготовки інформації та доведення її до курсантів поліції.

Інформаційно-аналітична діяльність – це особливий напрям інформаційної діяльності, пов’язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням інформації переважно у сфері управлінської, політичної та економічної діяльності.

Аналітичні вміння у курсантів поліції неможливо сформувати й розвинути, якщо навчати тільки теоретично. Для цього потрібно виконувати практичні, лабораторні роботи, проводити експерименти, дослідження, приймати участь в аналізі ситуацій тощо. Дослідження показують, що ефективність практичної діяльності значно зростає під час використання комп’ютерної техніки, це пов’язано з тим, що вона активізує розумову діяльність студентів, що в свою чергу активізує їх практичну активність.

Працівник поліції повинен професійно володіти усіма набутими компетентностями, дотримуватися принципів діяльності поліції, оцінювати суспільні та економічні явища, виконувати покладені на поліцію завдання, приймати обґрунтовані рішення, поєднувати високий професійний рівень з моральністю і культурою, бути здібним до ділового спілкування.

Посилання

Glushkov V. M. Fundamentals of paperless informatics. М., 1987. 551 р. [in Ukrainian].

Gurevich R. S., Kademiya M. Yu. Information and telecommunication technologies in the educational process and research: textbook. way. for students. ped. University and students of postgraduate education institutes. Vinnytsia : DOV "Vinnytsia", 2004. 365 p. [in Ukrainian].

Kalyuzhny R. A. Information support of management activities in terms of informatization: organizational and legal issues of theory and practice: a monograph / R. A. Kalyuzhny, VO Shamrai, M. Ya. Shvets and others. ; for order. R. A. Kalyuzhny, V. O. Shamrai. K: Acad. State Tax Service of Ukraine, 2002. 296 p. [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 26.09.2013 № 920 "On approval of the Procedure for organizing access to information resources during information interaction between the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the State Migration Service of Ukraine and the State Border Guard Service of Ukraine". [Electronic resource]. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/z1771-13. [in Ukrainian].

Negodchenko O. V. Tasks and functions of staffs of internal affairs bodies regarding information and analytical support of internal affairs bodies. Nauk. Bulletin of Kherson. state un-tu. 2015. Vip. 3. T. 5. P. 31-35.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.10.2015 № 878 "On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine". [Electronic resource]. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF. [in Ukrainian].

On information: Law of Ukraine of 02.10.1992 № 2657-XII // Bulletin of the Verkhovna Rada. 1992. № 48. P. 650. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ