ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.15

Ключові слова:

методи навчання, дискусійний метод, метод рольових ігор, метод проектів, мультимедійні технології, іноземна мова

Анотація

В статті розкрито суть креативних методів навчання, які забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів. Доведено, що наступні методи: дискусійний метод; метод рольових ігор; метод проектів; використання мультимедійних технологій пов’язані між собою тим, що їх форми і зміст дозволяють формувати, поряд із комунікативною компетенцією, окремі комунікативні та інтелектуальні вміння, які в сукупності складають уміння критичного мислення.

Доведено, що дані методи формують культуру творчого оперативного мислення, створюють умови для використання особистого досвіду й отриманих раніше знань для засвоєння нових, дають можливість закцентувати учнів на самостійну роботу, дозволяють змінити та збагатити зміст уроку.

Визначено, що сьогодні навчальний заклад повинен прищеплювати інтерес до отримання знань, формувати прагнення студентів навчатися протягом усього життя, усіма сучасними засобами та методами розвивати комунікативні навички, вчити студентів ставити проблеми та вирішувати їх самостійно й у команді. Викладачі, в свою чергу, мають виконувати головну мету профільного навчання – забезпечення умов для якісної освіти студентів у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації студентів на майбутню діяльність.

Встановлено, що необхідно більше уваги приділяти залученню учнів до різних форм і методів навчальної діяльності на занятті та позааудиторний час, використання на уроках наочності, елементів інноваційних технологій, залучення здібних студeнтів до науково-дослідницької діяльності, оскільки це розширює їх пізнавально-творчі комунікативні можливості. Постійна робота мислення веде до розвитку самостійності того, хто навчається, внаслідок чого відбувається плідна робота над виявленням особистих здібностей, нахилів, способів вирішення навчальних завдань, а також до розвитку комунікативної компетенції учнів.

Посилання

Bod’ko L. Metod proektiv yak zasib realizatsii osobystisno orientivanoga navchannia [Method of projects as a means of realization of personally oriented learning]. Pochatkova shkola. № 10. pp.1-4 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine "About Education"] [in Ukrainian].

Kitaigorodskaia A. G. Metodicheskie osnovy intensivnogo obuchenia inostrannym iazykam [Methodological foundations of intensive foreign languages teaching]. Ruskiy yazyk, 175p. [in Russian].

Kurysh S. Zastosuvannia informatsiynykh tekhnologiy u prozesi vyvchennia inozemnykh mov [Application of information technologies in the process of foreign languages learning]. Inozemni movy v suchasniy shkoli. № 1.- pp. 46-67[in Ukrainian].

Nikolaeva S. Y. Metodyka vykladannia inozemnyh mov u serednih navchalnyh zakladah [Methods of foreign languages teaching in secondary schools]. Kyuv: Lenvit, 328 p.[in Ukrainian].

Ovsiana N. H. Resursy internet dlia vyvchennia anhliyskoi movy [Online resources for learning English]. Anhliyska mova ta literatura. № 19. – pp.47-49 [in Ukrainian].

Ohievich O. (2002) Dydaktychna hra – shliah do pidvyshchennia yakosti navchannia i vyhovannia uchniv.[Didactic game - a way to improve the quality of education and children’s training]. Nova pedahohichna dumka. № 1. pp. 83 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ