ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ КОНФЛІКТАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.27

Ключові слова:

управління конфліктом, стилі поведінки, комунікативні стратегії, тактичні прийоми реалізації конфліктного дискурсу

Анотація

У статті розглянуто стратегії управління конфліктом як напрям й особливості дій конфліктуючих сторін, яких вони дотримуються упродовж усієї конфліктної взаємодії. Охарактеризовано стилі поведінки під час конфлікту, запропоновані К. Томасом і Р. Кілменом (уникання, відхід, ігнорування або відхилення; суперництво, конкуренція, змагання, конфронтація; пристосування, змушена поступка; компроміс; співробітництво). Доведено, що кожна з зазначених стратегій поведінки в конфліктній ситуації має свої недоліки й переваги та може бути ефективною у вирішенні конфлікту лише в певних ситуаціях і за допомогою конкретних тактик (м’яких, жорстких, нейтральних). З’ясовано, що одні й ті ж самі тактики можуть використовуватися у різних стратегіях (спрямованість на партнерство в комунікації, стратегія конфронтації, стратегія дистанціювання, стратегія кооперації). Розглянуто комунікативні стратегії в англійській комунікації (пом’якшення висловлювання, використання маркерів ввічливості, повага до мовного партнера та ін.). Доведено, що засоби мови і певні комунікативні стратегії і тактики визначають ставлення до суб’єктів конфліктної ситуації, формують різні типи мовленнєвої поведінки комунікантів у ситуації конфлікту. Охарактеризовано розповсюджені конфліктні типи особистості в спілкуванні (“Паровий каток”, “Прихований агресор”, “Розгнівана дитина”, “Скаржник”, “Мовчун”, “Дуже поступливий”). Проаналізовано проблему створення базових основ індивідуальної стратегії поведінки кожного учасника освітнього процесу у вищій школі, яка повинна формуватися і коригуватися самою особистістю у процесі реальної педагогічної діяльності.

Посилання

Barabash O. Strategiyi povedinky` v konfliktnij sy`tuaciyi. Pidpry`yemny`cztvo, gospodarstvo i pravo. 2017. # 3. S. 208-212.

Galagan V. Ya. , Orlov V. F., Oty`ch O. M. Konfliktologiya : Konspekt lekcij. Ky`yiv : DETUT, 2008. 293 s.

Gerasina L. M., Trebin M. P., Vodnik V. D. ta in. Konfliktologiya : navch. posib. Xarkiv : Pravo, 2012. 128 s.

Glazkova I. Ya. Strategiya zapobigannya konfliktam sub’yektiv navchal`nogo procesu VNZ. Visny`k Dnipropetrovs`kogo un-tu imeni Al`freda Nobelya. Ser: “Pedagogika i psy`xologiya”. Pedagogichni nauky`. 2015. # 1 (9). S. 210-215.

Golovanova Y`. Y`. Metody`ka upravleny`ya konfly`ktamy` : ucheb. posoby`e. Kazan` : Centr y`nnovacy`onnыx texnology`j, 2011. 79s.

Konfly`ktology`ya / Pod red. A. S. Karmy`na. Sankt-Peterburg : Y`zdatel`stvo “Lan`”, 1999. 448 s.

Lozhky`n G. V., Pov’yakel` N. Y`. Prakty`cheskaya psy`xologiya konfly`kta: ucheb. posoby`e. 2-e uzd, stereoty`p. Ky`yiv : MAUP, 2002. 256 s.

Pevneva Y`. V. Kommuny`katy`vnыe strategy`y` y` takty`ky` v konfly`ktnыx sy`tuacy`yax obshheny`ya oby`xodno-bыtovogo y` professy`onal`nogo pedagogy`cheskogo dy`skursov russkoj y` amery`kanskoj ly`ngvokul`tur : dy`s. … kand. fy`lol. nauk: 10.02.19. Kemerovo. 2008. 181 s.

Reshetny`kova K. V. Metodology`chesky`e osnovы kvaly`fy`kacy`y` texnology`j upravleny`ya organy`zacy`onnыmy` konfly`ktamy`. Socy`ology`chesky`e y`ssledovany`ya. 2008. # 10. C. 52-61.

Ency`klopediya innovacij / za red. R. Dyakiva. Ky`yiv : Mizhnarodna ekonomichna fundaciya, 2012. 599 s.

Thomas K. W, Kilmann R. H. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, 1974. URL: http: //www.umt.edu/mansfield/twowayexchange/Thomas Kilman Conflict Styles.pdf.

Thomas K. W. Introduction to Conflict Management. URL: htftp://199.0.58.122/ITT_Trad_Sim/4816.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ