ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-151.2021.08

Ключові слова:

освіта, розвиток, діджиталізація, компетентність, інформація, викладач, комунікаційні технології

Анотація

У статті розглядаються питання, що пов’язані із можливими тенденціями в розвитку вищої освіти в умовах діджиталізації. Автори досліджують низку найважливіших тенденцій, що зумовлені діджиталізацією від змін щодо потреб здобувачів до тенденцій зумовлених глобалізацією. У дослідженні були використані методи аналізу наукової літератури, проективні методи, аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція.

Суспільний розвиток в поєднані з діджиталізацією змінює очікування здобувачів освіти щодо набуття ними компетентностей, а також форм і методів набуття цих компетентностей. Автори зробили системний аналіз мотивації здобувачів освіти та виокремили вплив діджиталізації на різні групи здобувачів. Значне підвищення доступності інформації, швидкість її пошуку та передачі зумовлює зміни в організації навчального процесу та проведенні занять передусім в напрямку розширення он-лайн навчання. А це, в свою чергу, висуває нові вимоги до компетентностей викладачів, які, в сучасних умовах, повинні володіти низкою інформаційних та комунікаційних технологій для ефективного здійснення навчального процесу. Автори наводять найбільш затребувані компетентності сучасного викладача, серед яких вміння подати матеріал знаходиться на другому місці, а це сьогодні неможливо без застосування комунікаційних та інформаційних технологій. Сучасний викладач крім фахових та педагогічних компетентностей повинен володіти низкою діджитал-компетенцій, що зумовить зміни у програмах підготовки вчителів та PhD. Автори торкаються проблеми старіння інформації під час освітнього процесу та впливу діджиталізації на цей процес. Діджиталізація сприятиме розвитку освітніх послуг на зразок коротких освітніх програм для опанування обмеженої кількості професійних компетентностей, необхідних для виконання певної роботи або зайняття певної посади.

Автори вважають, що застосування штучного інтелекту та віртуальної реальності в освітньому процесі буде розвиватися швидкими темпами. Під впливом діджиталізації значних змін будуть зазнавати заклади освіти до підвищення вимог матеріально-технічної бази, а також до планування і архітектурних рішень приміщень. Діджиталізація сприятиме розвитку процесів інтернаціоналізації та глобалізації в сфері освіти. В цілому, діджиталізація здійснює суттєвий вплив на трансформацію сучасної освіти.

Посилання

Zakon Ukrainy “Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist” (2016) [Law of Ukraine «On scientific and scientific-technical activities»] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text [in Ukrainian]

Do problemy osvitnoi emihratsii ukraintsiv. (2020) [To the problem of educational emigration of Ukrainians] Osvita.ua 29.07.2020 URL: https://cutt.ly/LbUYGAt [in Ukrainian]

Nikolaichuk Kh., Korol L. (2017) Suchasnyi stereotyp vykladacha (na materiali anketuvannia studentiv Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka). [Modern stereotype of a teacher (based on a survey of students of Lviv National University named after Ivan Franko)] URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Suchasnyy-stereotyp-vykladacha-1.pdf [in Ukrainian]

Perekrest M. I. (2020). Tsyfrovizatsiia ukrainskoi osvity. [Digitization of Ukrainian education] S. 325-326. URL: http://elibumsa.pl.ua/bitstream/umsa/14097/1/Perekrest_Tsyfrovizatsiia.pdf [in Ukrainian]

Pashkov A. P., Shchaslyva L. A., Shchaslyvyi A. Ia. (2017) Inkliuziia ta tsyfrovi tekhnolohii v osviti yak suchasni metody zmishanoho navchannia dlia liudei z osoblyvymy potrebamy. [Inclusion and digital technologies in education as modern methods of blended learning for people with special needs] Kyiv. S. 194-198. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12260/Pashkov_Inkliuziia_ta_tsyfrovi.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian]

Lytvynova, S. H. (2019). Informatyzatsiia i tsyfrovizatsiia zahalnoi serednoi osvity: initsiatyvy y osvitnie vprovadzhennia. [Informatization and digitalization of general secondary education: initiatives and educational implementation.] S. 130-137. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/233898739.pdf [in Ukrainian]

Karpliuk S. O. Osoblyvosti tsyfrovizatsii osvitnoho protsesu u vyshchii shkoli Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku. [Features of digitalization of the educational process in higher education Information and digital educational space of Ukraine: transformational processes and prospects for development.] Materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy. 4 kvitnia 2019 r. / za red. V. H. Kremenia, O. I. Liashenka ; ukl. A. V. Yatsyshyn, O. M. Sokoliuk. K., 2019. 361 s. S. 188-197.

Men’shih K. N. (2019) Didzhitalizacija obrazovanija. Mnogomernost’ obshhestva: cifrovoj povorot v gumanitarnom znanii. [Digitalization of education. Multidimensionality of society: the digital turn in the humanities]. Ekaterinburg, S. 1068-1070. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ