МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-151.2021.10

Ключові слова:

навчання писемного мовлення, професійно орієнтоване писемне мовлення, модель навчання студентів, формування іншомовної компетентності, етапи навчання, майбутніх фахівці видавничої галузі

Анотація

Створення загального європейського простору вищої освіти на базі освітніх програм, що відповідають вимогам Ради Європи, а також вимогам до молодих фахівців в аспекті реалізації програм академічної мобільності, потребують підвищення якості мовної освіти, важливим аспектом якої є сформованість іншомовної компетентності у писемному мовленні.

У статті представлено модель формування іншомовної комунікативної компетентності у процесі навчання професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування. Важливою умовою ефективного оволодіння професійно орієнтованим англомовним письмом є створення чіткої організації навчального процесу відповідно до конкретних умов та компонентів процесу навчання, які важливі як для професійної, так і для іншомовно-мовленнєвої діяльності. Визначення цілей, завдання, змісту, принципів навчання, розроблення підсистеми вправ та вимог дозволяє створити модель організації навчання професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців видавничої галузі на основі компетентнісного та жанрового підходів. Головною метою розробки моделі оволодіння професійно орієнтованим писемним мовленням є поетапне формування у майбутніх бакалаврів навичок та вдосконалення вмінь створювати англомовні професійно орієнтовані повідомлення.

Зазначено про доцільність використання жанрового підходу в процесі формування у майбутніх фахівців умінь професійно орієнтованого писемного мовлення. Приділено увагу поетапності, послідовності викладу навчального матеріалу, спрямованості оволодіння знаннями, навичками та вміннями професійно орієнтованого навчання. Підкреслено важливість параметрів системності та послідовності дій, які реалізуються за допомогою розробленої підсистеми вправ, яка спрямована на оволодіння вміннями створювати тексти у жанрах анонсу, інформаційної та рекламної заміток.

Посилання

Baklazhenko Yu. V. Metodyka indyvidualizatsii navchannia anhliiskoho profesiino oriientovanoho pysemnoho movlennia maibutnikh analitykiv system : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv, 2016. 344 s.

Halchenko O. Yu. Navchannia maibutnikh menedzheriv turyzmu profesiino oriientovanoho anhlomovnoho pysma v koledzhakh : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv, 2016. 22 s.

Hlazunov M. S. Formuvannia anhlomovnoi kompetentnosti v pysemnomu movlenni maibutnikh uchyteliv z vykorystanniam veb-tekhnolohii : avtoreferat ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv, 2016. 24 s.

Dychka N. I. Metodyka navchannia anhlomovnoho profesiino oriientovanoho pysemnoho movlennia maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet. Kyiv, 2015. 23 s.

Konovalchuk S. A. Metodyka intehrovanoho navchannia profesiino oriientovanoho anhlomovnoho pysemnoho spilkuvannia maibutnikh zhurnalistiv : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. Ternopil, 2017. 240 s.

Tsepkalo O. V. Metodyka navchannia komunikatyvnykh stratehii profesiino spriamovanoho anhlomovnoho pysemnoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv z mashynobuduvannia : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv, 2017. 244 s.

Badger, R. and White, G. A Process Genre Approach to Teaching Writing. ELT Journal, 2000. № 54, 153-160.

Myles, J. (2002). Second language writing and research: The writing process and error analysis in student texts. Teaching English as a Second or Foreign Language. TESL-EJ, 2002. 6 (2), 1-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ