ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-151.2021.18

Ключові слова:

професійна (професійно-технічна освіта), професійна підготовка, заклади фахової передвищої освіти, кваліфікований робітник

Анотація

Статтю присвячено проблемі дослідження історичних етапів становлення та розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, адже різкі зміни державних механізмів управління не завжди позитивно впливали на її розвиток та функціонування. Мета дослідження полягає у розкритті та аналізі особливостей професійної підготовки фахівців професійної освіти України як складової системи радянської професійної освіти та в період її незалежності. Автор розглядає теоретичні аспекти історичного процесу становлення системи професійно-технічної освіти в Україні, а також досліджує законодавчу базу, що регулювала основні сторони її діяльності. Здійснено спробу оптимізації етапів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в період незалежності України.

На сьогодні проблеми становлення системи професійної (професійно-технічної) освіти зумовлені економічною й політичною нестабільністю в суспільстві, посиленням розриву між конституційними гарантіями здобуття доступної й безкоштовної освіти та її реальним державним забезпеченням; незбалансованістю потреб особистості в професійних освітніх послугах і суспільства в професійно-кваліфікаційній структурі підготовки робочих кадрів; недостатнім бюджетним фінансуванням, недосконалістю основних напрямів розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Потреби входження України у світовий економічний простір, інтеграція до світового культурно-освітнього середовища зумовлюють необхідність поглибленого та об’єктивного вивчення вітчизняного досвіду професійної (професійно-технічної) освіти, його зіставлення з міжнародним досвідом, відшукання найбільш оптимальних шляхів запровадження кращих педагогічних надбань в українську освітню практику, прогнозування можливих тенденцій розвитку вітчизняної та світової систем професійної підготовки фахівців.

Посилання

Butivshchenko, S. V. (1996). Profesiina osvita v Ukraini v kintsi ХIХ – na pochatku ХХ stolittia: tendentsii, osoblyvosti, vykorystannia nabutoho dosvidu. Shkola i pidhotovka uchnivskoi molodi do zhyttia ta diialnosti v umovakh rynku – School and preparation of young people for life and activity in economical conditions, 10, 29–32 [in Ukrainian].

Veselov, A. N. (1961). Professional’no-tehnicheskoe obrazovanie v SSSR: ocherki po istorii srednego i nizshego proftehobrazovanija. Moskva : Proftehizdat [in Russian].

Horban, A. V. (2012). Stanovlennia ta rozvytok systemy osvity v Ukraini u 1920–1930-kh rokakh. Hileia – Gilea, 5, 24–27 [in Ukrainian].

Derzhavna tsilova prohrama rozvytku profesiino-tekhnichnoi osvity na 2011–2015 roky. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi rady Ukrainy. Official site of the Verkhovna for the sake of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Kuzmenko, M. M. (2004). Systema osvity v USRR u 1920-kh rr. : istoryko-teoretychnyi aspekt. Istorychnyi zhurnal. Historical magazine, 5, 94–98. [in Ukrainian].

Likarchuk I. L. (1996). Problemy pidhotovky robitnychykh kadriv v Ukraini (1920–1929 rr). Kyiv : Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy [in Ukrainian].

Likarchuk I. L. (1998). Upravlinnia systemamy pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv v Ukraini (1888–1988 roky). Kyiv : Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Nychkalo N. H. (2008). Transformatsiia profesiino-tekhnichnoi osvity Ukrainy. Kyiv : Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Pro fakhovu peredvyshchu osvitu: Zakon Ukrainy № 30 vid 26.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19. [in Ukrainian].

Filimonova I. A. (2020). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv kharchovykh tekhnolohii u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin. Candidate’s thesis. Uman [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ