ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В. М. Слабко
  • Ю. А. Запольська

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-144.2019.20

Ключові слова:

професійна іншомовна компетентність, студенти інженерно-технічних спеціальностей, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація вищої професійної освіти.

Анотація

У сучасних умовах інформатизації освіти існує необхідність перегляду мети, змісту і технології навчання іноземним мовам, розробки багаторівневої особистісно орієнтованої іншомовної підготовки студентів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і формування у закладах вищої освіти активного інформаційно-навчального мовного середовища.

Окреслено науково-педагогічну проблему - формування професійної іншомовної компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей як здатності до ділової та міжособистісної інтеракції в полікультурному середовищі

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти формування професійної іншомовної компетентності студентів досліджували М. Вінник, Л. Гришко, В. Осадчий, Т. Хаткінсон (T.Hutchinson). Теоретичні питання комунікації досліджували М. Каган, С. Спенсер (S. Spencer), К Фінч (K Finch.), зокрема і в сфері інформаційних технологій - С. Джонсон (S. Johnson) та Л. Розенкренц (L. Rosencrance). Проте, наукових пошуків, присвячених аналізу проблеми формування професійно - іншомовної компетентності майбутніх інженерів в умовах інформатизації, не стали предметом пильного наукового інтересу науковців.

У дослідженні поставлено завдання здійснити аналіз проблеми формування професійно-іншомовної компетентності майбутніх інженерів з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій в умовах інформатизації вищої освіти.

Інформатизацію освіти розглянуто як процес забезпечення сфери освіти методологією, технологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання. Тому у статті виявлено можливості застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в процесі формування професійно-іншомовної компетентності студентів інженерних спеціальностей. Обґрунтовано необхідність використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій на профільно-орієнтованих заняттях з іноземної мови та в циклі фахових дисциплін, в процесі виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт, підготовці до участі в конференціях і міжнародних проектах.

Ефективне формування професійно-іншомовної компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей забезпечується використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій. Професійно-іншомовна компетентність дозволяє вирішувати комунікативні завдання в сфері професійної діяльності, здійснювати іншомовне спілкування з носіями іноземної мови і виконувати пошук і аналіз інформації, необхідної для майбутньої діяльності.

Посилання

Bobrytska, V. I., Protska, S. M., 2019. ‘Orhanizatsiino-pedahohichni umovy vykorystannia elektronnykh navchalnykh kursiv v osvitnomu protsesi zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy, Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia: zb. nauk.prats, Kyiv: Vyd-vo Nats. aviats. un-tu “NAU-druk”, № 15, S. 19-24.

Dzhurylo, AP., 2014. ‘Do pytannia “reformuvannia” yak odniiei z kliuchovykh definitsii u haluzi osvity, Metod. zb. Instytutu innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity MON Ukrainy, Kyiv, Vyp. 82. S. 81-87.

Zahorodna O. Yu., 2010. ‘Formuvannia komunikatyvnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii. Avtoreferat dysertatsii kandydata nauk, Vinnytsia, Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, 20s.

Kolos, K. R., 2011. ‘Systema MOODLE yak zasib rozvytku predmetnykh kompetentnostei uchyteliv informatyky v umovakh dystantsiinoi pisliadyplomnoi osvity, Avtoreferat dysertatsii kandydata nauk, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, Kyiv, 22 s.

Matviichuk, L. A., 2014. ‘Formuvannia profesiinykh znan maibutnikh inzheneriv-prohramistiv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. Avtoreferat dysertatsii nauk. Zhytomyr, Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka, 21 s.

Parydukha, O. Yu., 2007. ‘Tekhnolohiia kontekstnoho navchannia pry vyvchenni inozemnoi movy studentamy ekonomichnykh spetsialnostei, Naukovi zapvskv Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, Vinnytsia. Vypusk 21. S. 242-246.

Polyakova, L. O., 2015. ‘Zachem inzheneru inostrannyi yazyk? (Analiz professionalnyh standartov)’. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. № 6-0. S. 371-380.

Sedov, V. Ye., 2016. ‘Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-prohramistiv v umovakh mahistratury. Dysertatsiia kandydata nauk. Kherson, Khersonskyi derzhavnyi universytet, 240 s.

Dudeney, G. & Hockly, N. 2007, ‘How to Teach English with Technology‘, UK : Pearson Education Limited, 285 r.

Wegener, R. & Leimeister J., 2012. ‘Virtual Learning Communities: Success Factors and Challenges, International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL). Number: 5/6, Vol. 4. P. 383-397.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ