СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДИМИ СІМ’ЯМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Г. Й. Михайлишин
  • М. М. Довга

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-145.2019.10

Ключові слова:

професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями в українських закладах освіти, освітні програми, робочі навчальні програми, практика, підготовка майбутніх соціальних працівників у зарубіжних країнах.

Анотація

Сучасний реалії суспільства вимагають працівників високої кваліфікації, які повинні володіти не тільки теоретичним матеріалом, але й бути практично підготовленими до роботи з конкретною категорією осіб. Саме таку професійну підготовку мають надати заклади вищої освіти. Тому нами розглянуто аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, структуру та її систему у чотирьох українських закладах вищої освіти і проаналізовано чинні освітні програми та робочі навчальні програми підготовки майбутніх соціальних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Також розглянуто підготовку майбутніх соціальних працівників у деяких зарубіжних країнах та визначено переваги такої підготовки на відміну від українських закладів освіти.

Посилання

Baldyniuk O. D. Vedennia profesiinoi dokumentatsii yak vazhlyva skladova profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv. URL: http:// https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/3788

Sotsialni tekhnolohii: svitovyi dosvid ta tendentsii rozvytku v Ukraini : monohrafiia / za red. V. V. Barabasha. Kherson : Vyd-vo PP Vyshemyrskyi V. S., 2008. 340 s.

Homoniuk O. M., Yakubovska L. P. Osoblyvosti pidhotovky maibutnoho fakhivtsia sotsialnoi sfery u Vylykii Brytanii. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina”. 2013. № 2. S. 43-48.

Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery. 2-he vydannia / za zah. red. prof. I. D. Zvierievoi. Kyiv, Symferopol: Universum, 2013. 536.

Karpenko O. H. Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh universytetskoi osvity: naukovo-metodychnyi ta orhanizatsiino-tekhnolohichnyi aspekty : monohrafiia / za redaktsiieiu S. Ya. Kharchenko. Drohobych : Kolo, 2007. 374 s.

Kapska A. Y. Deiaki aspekty profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv i sotsialnykh pratsivnykiv. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. O. Dovzhenka. Seriia: Pedahohichni nauky. 2010. № 15. S. 12-16.

Kremneva T. Podgotovka socialnyh rabotnikov za rubezhom. Socialnaya rabota. 2005. № 1. S. 46-49.

Kruse E. Stufen zur Akademisierung. Wege der Ausbildung fur Soziale Arbeit von der Wohlfahrtsschule zum Bachelor. Mastermodell. Siegen: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2004. 265 S.

Kulikova A. Ye. Zmist pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv u Shvetsii do roboty z ditmy ta moloddiu. Evropejskaya nauka XXI veka – 2007 : materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Pedagogicheskie nauki. Psihologiya i sociologiya. Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovanie, 2007. T. 5. S. 80-83.

Petrova I. E. Obrazovanie v oblasti socialnoj raboty v Velikobritanii. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya “Socialnye nauki”. 2004. Vyp. 1 (3). S. 245-253.

Pichkar O. P. Systema pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi roboty u Velykii Brytanii : avtoref. dys. kand.tped. nauk : 13.00.04. Ternopil, 2002. 24 s.

Polishchuk V. A. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv sotsialnoi sfery. Zarubizhnyi dosvid. Ternopil : “Bohdan”, 2003. 183 s

Sotsialna robota : pidruchnyk / V. A. Polishchuk, O. P. Bartosh-Pichkar, N. M. Horishna, H. V. Leshchuk, O. Yu. Pryshliak ; za red. N. H. Nychkalo. Ternopil : VAT “TVPK “Zbruch”. 2010. 330 s.

Socialnyj rabotnik – professiya XXI veka. URL: http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=655&page=1.

Robochyi navchalnyi plan po pidhotovtsi “bakalavra” z haluzi znan 23 Sotsialna robota DVNZ “Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka”. 4 s.

Osvitnia prohrama “Sotsialna robota” natsionalnoho universytetu “Kyievo-mohylianska akademiia”. URL: https://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/fsnst/187-2018-06-13-09-07-15/c/260-2018-11-01-10-30-04

Osvitno-profesiina prohrama “Sotsialna robota” Khersonskoho derzhavnoho universytetu. URL: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx

Osvitnia prohrama vyshchoi osvity zi spetsialnosti 231 Sotsialna robota Podilskoho spetsialnoho navchalno-reabilitatsiinoho sotsialno-ekonomichnoho koledzhu. URL: http://posek.km.ua/images/

stories/licenziya/op/sotsalna_robota_bakalavr.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ