ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ТЕСТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Л. Д. Шевчук
  • С. М. Яшанов

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-145.2019.23

Ключові слова:

педагогічний контроль, тестові технології, функції контролю, педагогічний тест, критерії оцінювання тестів.

Анотація

У статті розглянуто питання теорії і методології педагогічного контролю знань студентів на основі тестової технології. Обґрунтовано рекомендації щодо організації процесу тестового контролю знань. Підкреслено, що тестові технології заслуговують на особливу увагу, адже це ефективний спосіб перевірки рівня якості знань студентів. Подано пропозиції щодо вирішення проблеми якості контролю знань. Зроблено висновок про існуючі зміни в оцінюванні знань студентів.

Посилання

Avanesov V. S. Kompyuterizaciya testovih zadanij. Moskva : Centr testirovaniya, 2002. 240 s.

Haluziak V. M., Smetanskyi M. I., Shakhov V. I. Pedahohika [Tekst] : navch. posibnyk. Vinnytsia : Vinnytska oblasna drukarnia, 2001. 200 s.

Zaichenko I. V. Pedahohika [Tekst] : navch. posib. dlia stud. vyshchykh ped. navch. zakl. Chernihiv : Desnianska pravda, 2003. 528 s.

Ynhekamp Karlkhaints. Pedahohycheskaia diahnostyka : nauchnoe yzdanye / per. N. M. Rasskazova. Moskva : Pedahohyka, 1991. 240 s.

Kukhar L. O., Serhiienko V. P. Konstruiuvannia testiv. Kurs lektsii : navch. posib. Lutsk, 2010. 182 s.

Lozova V. I., Trotsko H. V. Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia : navchalnyi posibnyk. Kharkiv : “OVS”, 2002. 400 s.

Pavliukova N. F. Diahnostyka yakosti navchannia uchniv pry orhanizatsii riznomanitnykh form kontroliu znan na urokakh biolohii [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : 05.05.2019: <http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Pedagogica/19210.doc.htm >.

Pedagogika [Tekst] / pod red. Yu. K. Babanskogo. Moskva : Prosveshenie, 1983. 608 s.

Smirnov S. D. Pedagogika i psihologiya vysshego obrazovaniya: ot deyatelnosti k lichnosti. [Tekst] : uch. posob. Moskva : Akademiya, 2001. 304 s.

Solukha I. V. Testovyi kontrol u protsesi navchannia fizyky (na materiali teoretychnoi fizyky): avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.02. Kyiv : Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova, 1999. 19 s.

Trehubova H. M. Metodolohichni osnovy orhanizatsii testovoho kontroliu znan studentiv. Visnyk NTUU “KPI”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika : zbirnyk naukovykh prats. 2007. № 2(20). Ch. 1. S. 139-143.

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 kvitnia 2002r. № 347 “Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity” // U kn.:Zakonodavchi akty Ukrainy z pytan osvity. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2004.

Rutter M, Pickles A, Murray R, Eaves L. Testing hypotheses on specific environmental causal effects on behavior. Psychological Bulletin. 2001 May;127(3), 291-324.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ