СПЕЦКУРС ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.26

Ключові слова:

іншомовна ділова комунікація, професійна іншомовна підготовка, спецкурс, студенти-економісти, інтерактивні форми навчання

Анотація

Стаття має на меті зробити свій внесок в ефективне застосування засобів та технологій навчання іншомовної ділової комунікації, які мають сприяти забезпеченню якісної професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічної сфери. У статті здійснено аналіз ключових понять дослідження, розкрито й обґрунтовано зміст, форми, методи, засоби та технології навчання студентів ділової комунікації. Проаналізовано підходи до тлумачення поняття “комунікація”. Розкрито сутність комунікації як специфічного процесу взаємообміну інформацією між системами в живій і неживій природі і суспільстві та самовдосконалення особистості та її збагачення за рахунок інформації. З цією метою узагальнено вітчизняні та зарубіжні наукові джерела. Доведено, що успішному навчанню ділової комунікації в полікультурному середовищі сприяє застосування такої форми організації навчання, як спецкурс, який би враховував потреби майбутніх фахівців, і завдяки якому значно покращиться готовність студентів до ділової комунікації. Окреслено етапність розроблення та впровадження спецкурсу “Ділові комунікації” в навчальний процес студентів економічних спеціальностей класичного університету в рамках курсу “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Експериментально перевірено ефективність розробленого спецкурсу шляхом вивчення й узагальнення педагогічного досвіду; спостереження за навчальною діяльністю студентів під час занять; тестування; комунікативних завдань; письмового опитування; методів математичної статистики та комп’ютерної обробки даних; педагогічного експерименту. Особлива увага акцентується на використанні інтерактивних форм, методів та інформаційних технологій навчання англійської мови під час вивчення вищезазначеного спецкурсу. Наведено результати емпіричного дослідження. Виявлено різницю в показниках на кінцевому етапі експериментального дослідження, яка вказує на позитивну динаміку щодо сформованості рівнів готовності студентів-економістів до ділової комунікації

Посилання

Bychok A. V. Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia maibutnikh menedzheriv : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Ternopil, 2010. 296 s.

Volkova N. P. Profesiino-pedahohichna komunikatsiia : [navch. posibn.]. Kyiv : Akademiia, 2006. 256 s.

Barski, T. Technologie informacyjno-komunikacejne w edukacji. 2006. Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego.

Butenko N. Yu. Komunikatyvni protsesy u navchanni : pidruchnyk. Kyiv : KNEU, 2004. 383 s.

Clampitt, P. G. Communicating for managerial effectiveness : problems, strategies, solutions. United States of America: SAGE Publications, Inc. 2010. 4, 287.

Znamenskaya S. V. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya kommunikativ-noj kultury studentov v processe professionalnoj podgotovki v vuze : avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk : spec. 13.00.08 “Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya”. Stavropol, 2004. 26 s.

Chornii V. Formuvannia hotovnosti do profesiinoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv bankivskoi spravy : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Chornii Vira Yaroslavivna. Ternopil, 2011. 302 s.

Khmil F. I. Dilove spilkuvannia : navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv : Akademvydav, 2004. 280 s.

Sura N. A. Navchannia studentiv universytetu profesiino oriientovanoho spilkuvannia inozemnoiu movoiu : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Luhansk, 2005. 227 s.

Russo, C. J., Mertins, L., Ray, M. Psychological type and academic performance in the managerial accounting course. Journal of Education for Business, 2013. 88, 210-215. https://doi.org/10.1080/08832323.2012.672935

Dainton, M. Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction. California: SAGE Publications, Inc. 2011. 2 (2), 428.

Guffey, M. E., Loewy D. Business Communication : Process and Product. Mason, OH: Southwestern Cengage Learning, 2011. 13 (7), 644.

Lehman, C. M. Business Communication. USA: South-Western, Cengage Learning. 2011. 16, 621.

Littlejohn, S. W. Theories of Human Communication United States of America: Waveland Press, Inc. 2011. 4 (10), 487.

Bolshaya psihologicheskaya enciklopediya. Moskva : Eksmo, 2007. 544 s.

Gamezo M. V., Domashenko I. A. Atlas po psihologii : Inform.-metod. posobie k kursu “Psihologiya cheloveka” : uchebn. posobie. Moskva : Pedagogicheskoe obshestvo Rossii, 2001. 276 s.

Pedagogika : Bolshaya sovremennaya enciklopediya / [sost. E. S. Rapacevich]. Minsk : Sovrem. slovo, 2005. 720 s.

Psykholohichna entsyklopediia / [avtor-uporiadnyk O. M. Stepanov]. Kyiv : Akademvydav, 2006. 424 s.

Sotsiolohiia : Terminy. Poniattia. Personalii : [navch. posibn.] Slovnyk-dovidnyk dlia studentiv / [red. V. M. Pichi]. Kyiv : Karavela ; Lviv : Novyi svit, 2000, 2002. 480 s.

Paltridge, B., Starfield, S. The handbook of English for specific purposes. West Sussex: John Wiley & Sons, inc. 2013.

Chen, Y. C. Content-based Business English Course for EFL. The Internet TESL Journal, 2010. 16 (1). Retrieved January 8, 2018 http://iteslj.org/Lessons/Chien-BusinessEnglish.html

Halytska M. M. Formuvannia u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv sfery turyzmu hotovnosti do inshomovnoho spilkuvannia : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2007. 286 s.

Barrett, B. The Internet and Business English. Oxford: Summertown Publishing. 2003.

Morska L. I. Informatsiini tekhnolohii u navchanni inozemnykh mov : [navch. posibn.]. Ternopil : Aston, 2008. 256 s.

Iatsiuk S. M. Dydaktychni umovy vykorystannia kompiuterno-oriientovanykh zasobiv navchannia studentiv medyko-tekhnichnoho profiliu : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.09 “Teoriia navchannia”. Lutsk, 2005. 20 s.

Vorovka M. I. Dilova hra yak zasib pidhotovky maibutnikh uchyteliv do profesiinoi diialnosti : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”. Ternopil, 2007. 20 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ