АСПЕКТИ ІМІДЖЕВОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • О. О. Резван

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-144.2019.19

Ключові слова:

імідж, перекладач, професія, функції діяльності перекладача, образ.

Анотація

У статті з’ясовано суть поняття “імідж” у професійному аспекті як образ професії у масовій свідомості; визначено особливості іміджу перекладачів різної функціональної спрямованості: послідовний перекладач усних текстів, перекладач-синхроніст, перекладач письмових текстів (художніх, наукових, спеціальних), а також опосередкованих та додаткових професій: перекладач-референт, перекладач- журналіст, викладач іноземної мови, перекладач-гід; представлено схему іміджевої підготовки майбутніх перекладачів у процесі навчання, що реалізується на етапах: сприйняття образу професії, імідж-аналізу, імідж-креативу, імідж-дизайну та імідж-промоушену.

Посилання

Andrieieva O. M. Formuvannia profesiinoho imidzhu pedahoha v protsesi pidhotovky studentiv pedkoledzhu. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia : Pedahohichni nauky. 2013. № 13 (1). S. 220-226.

Bybyk S. P., Siuta H. M. Slovnyk inshomovnykh sliv. Tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia : blyzko 35000 sliv i slovospoluchen / za red. S. Ya. Yermolenko. Kharkiv : Folio, 2005. 623 c.

Bogdanov E. N., Zazykin V. G. Psihologicheskie osnovy “Pablikrilejshnz” Sankt-Peterburg : Piter, 2003. 208 s.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / za red. V. T. Busel. Kyiv, Irpin : Perun, 2005. 1728 s.

Vilnyi tlumachnyi slovnyk. Novitnii onlainovyi slovnyk ukrainskoi movy. URL: http ://sum. in.ua/f/imidzh

Verhun D. V. Sotsiokulturni konteksty funktsionuvannia imidzhu. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii. Kyiv : 2015. Vyp. 6. S. 38-40.

Zhulai V. I. Teoretychni vymiry poniat “imidzh” ta “reputatsiia”: sotsialno-filosofskyi aspekt. Hileia: naukovyi visnyk : zb. nauk. prats. Kyiv : 2011. Vyp. 46. S. 325-330.

Korkishko A. V. Sutnisna kharakterystyka katehorii “imidzh”: istoryko-pedahohichnyi aspekt (IKh - XVIII st.). Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. Sievierodonetsk, 2016. Vyp. 2. S. 88-96.

Matyushina Yu. I. Formirovanie professionalnogo imidzha u budushego perevodchika : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08. Kaliningrad, 2010. 22 s.

Oleksenko V. P. Formuvannia profesiinoho imidzhu suchasnoho vchytelia. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/ bitstream/pdf

Prus N. O. Formuvannia profesiinoho imidzhu maibutnoho vykladacha inozemnykh mov : avtor. dys. ... kand. ped.. nauk : spetsialnosti - 13.00.04 - Teoriia i metodyka profesiinoi osvity. Dnipro, 2017. 21 s.

Khomulenko T. B., Padafet Yu. H., Skorynina O. V. Teoretychni ta praktychni aspekty doslidzhennia imidzhu : monohrafiia. Kharkiv : Inzhek, 2005. 272 c.

Chebykin O. Ya., Kovalova O. O. Psykholohichni osoblyvosti formuvannia osnov profesiinoho imidzhu : monohrafiia. Odesa : SVD M.P. Cherkasov, 2009. 223 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ