№ 136

У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних та історичних наук.

Зміст

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Т. В. Андрущенко, І. М. Ковчина, Т. А. Стоян, М. В. Панченко, С. В. Пасічніченко 5-14
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТИЛІСТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ PDF
В. В. Бабенко 14-22
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ІНФОРМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
А. М. Білан 23-30
ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВЖИВАННЯ ПОНЯТЬ У НОМІНАТИВНОМУ ПОЛІ (НА ПРИКЛАДІ ПОНЯТТЯ БАГАТСТВО) PDF
О. С. Божок, О. Я. Сурмач 30-37
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ САМОРОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ ЯК НАЛЕЖНЕ І НЕОБХІДНЕ У ВИКОНАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ PDF
В. В. Борисов, С. В. Борисова, В. Г. Вихор 37-45
СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
І. М. Галаган 46-53
КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
І. І. Герц 53-64
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Н. В. Грона 64-69
ПРИНЦИПИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УМОВАХ ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Гу Жань 70-76
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. Б. Дзус 76-85
ТАНЕЦЬ ПОСТМОДЕРН ЯК НОВІТНЯ ФОРМА МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ PDF
Г. А. Ільїна 85-95
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ PDF
В. Д. Каричковський 96-106
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОРФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ PDF
Ю. В. Кліпа 107-119
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ, ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ІНШОМОВНОЇ) КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Є. В. Кміта 119-128
МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
О. М. Коваленко 128-136
СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ МЕНЕДЖЕНТУ ОСВІТИ В ІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА КРИТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
О. С. Кондур 136-147
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ КРАЇНОЗНАВСТВО США ЗА ТЕМОЮ "АМЕРИКАНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ОХОРОНИ ПАРКІВ" PDF
Л. А. Куліш, Л. С. Косовцева, В. А. Балюк 148-155
ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ТА ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА PDF
Л. О. Кухар 155-165
РОЗГЛЯД ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
А. В. Лякішева 165-169
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНФОРМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ ПІДГОТОТВКИ PDF
П. М. Малежик, Н. М. Зазимко 169-176
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДИНИ PDF
О. І. Мартіросян, В. Д. Порошина, О. О. Ларіна 176-185
ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВІ PDF
Л. К. Пацунова 186-192
ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ БАЛЕТУ "ЖІЗЕЛЬ" НА СЦЕНІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА PDF
В. П. Поклад 192-200
ЦІННІСТЬ ОСОБЛИВОСТІ: ЗМІСТОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Т. В. Потапчук 200-206
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОРСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
А. Ф. Радченко 207-214
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ХУДОЖНЬОГО РЕАЛІЗМУ У БАЛЕТНИХ ВИСТАВАХ 1930-Х РОКІВ НА ПРИКЛАДІ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО ТА МИКОЛИ БОЛОТОВА PDF
Р. В. Савченко 214-222
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
С. В. Світайло 222-239
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗИКИ PDF
Юань Кай 229-235
МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ PDF
В. В. Шкавро 236-243
USING OF VISUALIZATION ELEMENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC LEARNING ENVIRONMENT PDF
A. V. Pedorych 244-256
НАШІ АВТОРИ PDF
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 257-260